Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy┼╝szego (KRK)

Słownik pojęć krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Efekt kszta┼écenia ÔÇö jest to zasoby wiedzy, kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci pozyskiwanych w podczas studi├│w.

Efekt uczenia si─Ö ÔÇö jest to zas├│b wiedzy, kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci pozyskiwanych w procesie edukacji poza systemem studi├│w.

Obszar kszta┼écenia ÔÇö jest to zas├│b wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci dotycz─ůcych jednego z obszar├│w wiedzy okre┼Ťlonych w przepisach opartych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Kwalifikacje ÔÇö stanowi─ů efekt kszta┼écenia i s─ů po┼Ťwiadczone dokumentem (dyplom, ┼Ťwiadectwo, certyfikat itp.) wydanym przez uprawnion─ů jednostk─Ö administracji potwierdzaj─ůc─ů uzyskanie okre┼Ťlonych efekt├│w kszta┼écenia.

Kwalifikacje pierwszego stopnia ÔÇö stanowi─ů efekt kszta┼écenia na studiach pierwszego stopnia potwierdzony dokumentem uzyskania tytu┼éu zawodowego in┼╝yniera, licencjata (lub tytu┼éu r├│wnorz─Ödnego) na wybranym kierunku studi├│w.

Kwalifikacje drugiego stopnia ÔÇö stanowi─ů efekt kszta┼écenia na studiach drugiego stopnia potwierdzony dokumentem uzyskania tytu┼éu zawodowego magistra in┼╝yniera, magistra (lub tytu┼éu r├│wnorz─Ödnego) na wybranym kierunku studi├│w.

Kwalifikacje trzeciego stopnia ÔÇö stanowi─ů efekt kszta┼écenia na studiach trzeciego stopnia tj. przewodu doktorskiego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi, potwierdzonego dokumentem uzyskania stopnia naukowego doktora w okre┼Ťlonej dziedzinie nauki lub sztuki na okre┼Ťlonym kierunku studi├│w. Szczeg├│┼éowe wytyczne znajduj─ů si─Ö w art. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Kwalifikacje podyplomowe ÔÇö stanowi─ů efekt kszta┼écenia na studiach podyplomowych potwierdzony stosownym dokumentem.